Devira Ramady, G., A. Suherman, T. Suci Ramadhanti, and Herlina. “PERANCANGAN APLIKASI DIGITAL MENU KAFE COFFE 86 BERBASIS DESKTOP MENGGUNAKAN VISUAL STUDIO 2010”. Prosiding Seminar Nasional Teknoka, Vol. 4, Dec. 2019, pp. I63-I69, doi:10.22236/teknoka.v4i0.4192.