Devira Ramady, G., R. Hidayat, S. R, A. Ghea Mahardika, and R. Rahman Hakim. “Sistem Monitoring Data Pada Smart Agriculture System Menggunakan Wireless Multisensor Berbasis IoT”. Prosiding Seminar Nasional Teknoka, Vol. 4, Dec. 2019, pp. E51-E58, doi:10.22236/teknoka.v4i0.4173.