Mirani, Thia, Estu Sinduningrum, and Ahmad Rizal Dzikrillah. 2019. “Rancang Bangun Sistem Pengenalan Citra Untuk Tingkat Kematangan Buah Pepaya California Berdasarkan Warna Berbasis”. Prosiding Seminar Nasional Teknoka 3 (January), I22-I27. https://doi.org/10.22236/teknoka.v3i0.2896.