DEVIRA RAMADY, G.; HIDAYAT, R.; R, S.; GHEA MAHARDIKA, A.; RAHMAN HAKIM, R. Sistem Monitoring Data pada Smart Agriculture System Menggunakan Wireless Multisensor Berbasis IoT. Prosiding Seminar Nasional Teknoka, v. 4, p. E51-E58, 24 Dec. 2019.