(1)
Devira Ramady, G.; Hidayat, R.; R, S.; Ghea Mahardika, A.; Rahman Hakim, R. Sistem Monitoring Data Pada Smart Agriculture System Menggunakan Wireless Multisensor Berbasis IoT. Prosid Sem Nas Teknoka 2019, 4, E51-E58.