[1]
Nurrahman, D., Asep and Surya Brata, D. 2019. PERANCANGAN SISTEM INFORMASI LPJ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU ATAS DANA BOK PADA PUSKESMAS KARAWANG. Prosiding Seminar Nasional Teknoka. 4, (Dec. 2019), I32-I38. DOI:https://doi.org/10.22236/teknoka.v4i0.4204.