Awalludin, S. A., and Syafika Ulfah. “Pengembangan Desa Binaan Dengan Kuliah Kerja Nyata Pendidikan (KKN-DIK) Menuju Masyarakat Yang Mencerdaskan, Mencerahkan, Dan Berkemajuan”. Jurnal SOLMA, Vol. 10, no. 1s, Apr. 2021, pp. 127-36, doi:10.22236/solma.v10i1s.5380.