Ritonga, R. F., P. M. Sari, and E. E. Erwin. “Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Dalam Mengelola Sampah Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Pendapatan Keluarga”. Jurnal SOLMA, Vol. 8, no. 2, Oct. 2019, pp. 307-16, doi:10.29405/solma.v8i2.3496.