Siti Dahlia and Agung Adiputra2 (2021) “Peningkatan Kesiapsiagaan Siswa Dalam Menghadapi Bahaya Gempa Di Sma Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu”, Jurnal SOLMA, 10(1s), pp. 245-254. doi: 10.22236/solma.v10i1s.6845.