Awalludin, S. A. and Syafika Ulfah (2021) “Pengembangan Desa Binaan dengan Kuliah Kerja Nyata Pendidikan (KKN-DIK) Menuju Masyarakat yang Mencerdaskan, Mencerahkan, dan Berkemajuan”, Jurnal SOLMA, 10(1s), pp. 127-136. doi: 10.22236/solma.v10i1s.5380.