Ismail, Diauddin. 2021. “Sosialisasi Pentingnya Pendidikan Agama Islam Dan PHBS Pada Masyarakat Gampong Blang Raleu Simpang Keuramat, Aceh Utara”. Jurnal SOLMA 10 (1s), 313-18. https://doi.org/10.22236/solma.v10i1s.7298.