Siti Dahlia, and Agung Adiputra2. 2021. “Peningkatan Kesiapsiagaan Siswa Dalam Menghadapi Bahaya Gempa Di Sma Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu”. Jurnal SOLMA 10 (1s), 245-54. https://doi.org/10.22236/solma.v10i1s.6845.