DIAN NOVITA; WULANDARI, S.; DWITIYANTI, N. Penerapan Aplikasi Edmodo Sebagai Media Pembelajaran Daring di Paud Islam Terpadu Al – Barkah Jakarta Timur . Jurnal SOLMA, v. 10, n. 2, p. 315-321, 31 Aug. 2021.