[1]
Awalludin, S.A. and Syafika Ulfah 2021. Pengembangan Desa Binaan dengan Kuliah Kerja Nyata Pendidikan (KKN-DIK) Menuju Masyarakat yang Mencerdaskan, Mencerahkan, dan Berkemajuan. Jurnal SOLMA. 10, 1s (Apr. 2021), 127-136. DOI:https://doi.org/10.22236/solma.v10i1s.5380.