Drestiani, T. A., and A. K. Fahmi. “IMPLEMENTASI KONSEP PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH DAN MUHAMMAD ABDUH DALAM RPP KURIKULUM 2013”. Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 9, no. 2, Nov. 2018, pp. 155-74, doi:10.22236/jpi.v9i2.2709.