Drestiani, T. A. and Fahmi, A. K. (2018) “IMPLEMENTASI KONSEP PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH DAN MUHAMMAD ABDUH DALAM RPP KURIKULUM 2013”, Jurnal Pendidikan Islam, 9(2), pp. 155-174. doi: 10.22236/jpi.v9i2.2709.