Drestiani, Tri Anti, and Ari Khairurrijal Fahmi. 2018. “IMPLEMENTASI KONSEP PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH DAN MUHAMMAD ABDUH DALAM RPP KURIKULUM 2013”. Jurnal Pendidikan Islam 9 (2), 155-74. https://doi.org/10.22236/jpi.v9i2.2709.