DRESTIANI, T. A.; FAHMI, A. K. IMPLEMENTASI KONSEP PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH DAN MUHAMMAD ABDUH DALAM RPP KURIKULUM 2013. Jurnal Pendidikan Islam, v. 9, n. 2, p. 155-174, 30 Nov. 2018.