[1]
Drestiani, T.A. and Fahmi, A.K. 2018. IMPLEMENTASI KONSEP PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH DAN MUHAMMAD ABDUH DALAM RPP KURIKULUM 2013. Jurnal Pendidikan Islam. 9, 2 (Nov. 2018), 155-174. DOI:https://doi.org/10.22236/jpi.v9i2.2709.