Siwasiwan, Halima Tussahara, and Yeni Witdianti. 2021. “Analisis Eksistensial Tokoh Utama Pada Novel The Story Of My Life Karya Helen Keler ”. Journal of Language Learning and Research 3 (2), 88-98. https://doi.org/10.22236/jollar.v3i2.7404.