Chumairoh, S. “Tindakan Percutaneous Coronary Interventio Pada Penilaian Grade Disfungsi Diastolik Dan Tekanan Pengisian Ventrikel Kiri Pada Pasien Gagal Jantung”. ARKAVI [Arsip Kardiovaskular Indonesia), Vol. 3, no. 1, Jan. 2018, pp. 192-9, doi:10.22236/arkavi.v3i1.3688.