Chumairoh, S. (2018) “Tindakan Percutaneous Coronary Interventio Pada Penilaian Grade Disfungsi Diastolik dan Tekanan Pengisian Ventrikel Kiri pada Pasien Gagal Jantung”, ARKAVI [Arsip Kardiovaskular Indonesia), 3(1), pp. 192-199. doi: 10.22236/arkavi.v3i1.3688.