Chumairoh, Siti. 2018. “Tindakan Percutaneous Coronary Interventio Pada Penilaian Grade Disfungsi Diastolik Dan Tekanan Pengisian Ventrikel Kiri Pada Pasien Gagal Jantung”. ARKAVI [Arsip Kardiovaskular Indonesia) 3 (1), 192-99. https://doi.org/10.22236/arkavi.v3i1.3688.