Chumairoh, S. (2018). Tindakan Percutaneous Coronary Interventio Pada Penilaian Grade Disfungsi Diastolik dan Tekanan Pengisian Ventrikel Kiri pada Pasien Gagal Jantung. ARKAVI [Arsip Kardiovaskular Indonesia), 3(1), 192-199. https://doi.org/10.22236/arkavi.v3i1.3688