Mulyana, R. A. “Peran Negara Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dalam Kerangka Maqashidus Syariah”. Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam, Vol. 1, no. 2, Dec. 2017, pp. 155-7, https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/article/view/1023.