MULYANA, R. A. Peran Negara untuk Mewujudkan Kesejahteraan dalam Kerangka Maqashidus Syariah. Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, v. 1, n. 2, p. 155-175, 30 Dec. 2017.