(1)
Mulyana, R. A. Peran Negara Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dalam Kerangka Maqashidus Syariah. Al-Urban 2017, 1, 155-175.